Naar school in Lier

Kinderen die pas in België wonen en nog geen Nederlands spreken, zijn anderstalige nieuwkomers.

Om de integratie te bevorderen en om zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden worden alle inschrijvingen gecoördineerd door de stad Lier.

Voor AN besteden de scholen extra aandacht aan het leren van het Nederlands.

Dat kan door kinderen in een apart groepje op te vangen.

Dat kan ook met een aangepast leerprogramma binnen de klasgroep.