Naar school in Lier

Inschrijven voor het eerste jaar 1a of 1b in Lier

Alle secundaire scholen van Lier werken met een aanmeldingsprocedure.

Hoe werkt dit?

 

Stap1: Kiezen van een school

Neem voldoende tijd om de Lierse scholen te leren kennen. Op 11 maart 2023 organiseren de scholen hun jaarlijkse opendeurdag. Lees er alles over op de website van elke school.

 

Stap2: Aanmelden

Aanmelden kan tussen maandag 27 maart 2023 en vrijdag 21 april 2023.

Aanmelden kan tijdens deze hele periode. Het tijdstip wanneer je aanmeldt, heeft geen effect op het resultaat.

Geef meerdere scholen op en zet deze scholen in de volgorde van jouw voorkeur.

 

Stap3: Het toewijzen

De computer ordent nu alle aangemelde leerlingen. Leerlingen worden aan de school van hoogste keuze toegewezen. Is er onvoldoende plaats, dan zal de computer de leerlingen ordenen op basis van toeval. Leerlingen van wie al een broer of zus is op dezelfde school of van wie één van de ouders personeelslid is van de school, krijgen voorrang. 

Op uiterlijk 15 mei 2023 krijg je een e-mailbericht met het resultaat van je aanmelding.

 

Heb je een gunstig ticket ontvangen?

De inschrijvingen starten vanaf 16 mei 2023. Voor leerlingen met een gunstig ticket zijn de plaatsen gereserveerd tot uiterlijk 12 juni 2023. 

Heb je geen gunstig ticket ontvangen voor geen enkele school die je had aangeduid? Of, heb je niet aangemeld? Vanaf 16 mei 2023 kan je nog inschrijven in een andere school waar nog vrije plaatsen zijn overgebleven na aftrek van de aangemelde leerlingen met een gunstig ticket.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven doe je op school zelf. 

Is er geen plaats? Vraag dan een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit is het bewijs dat je op de wachtlijst staat. Tot en met 6 oktober 2023 is de school verplicht om de volgorde van deze lijst te volgen. Ze zal je contacteren wanneer het aan jouw beurt is om in te schrijven. 

De inschrijving gebeurt samen met ouder(s) of voogd

Wat breng je mee:

-      Het rijksregisternummer van je zoon of dochter of de (kids-)ID

-      Het schoolrapport (afgeven op het einde van het schooljaar)

Kies je voor 1a of 1b?

Principe is: kinderen die een getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, gaan naar 1a. Kinderen zonder getuigschrift basisonderwijs gaan naar 1b.

Kinderen die het lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd maar uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken, kunnen ook naar 1b gaan.

Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact op met het CLB van de school waar je kind nog is ingeschreven.