Blue Flower

Hieronder vind je de vrije plaatsen bij de start van de aanmeldingsperiode.

Wanneer er in een cel twee cijfers voorkomen duidt het eerste cijfer het aantal vrije plaatsen aan van de indicator leerling, het tweede van de niet-indicatorleerling.

Met indicator wordt bedoeld: het gezin ontvangt een schooltoelage en, of de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (meer informatie: zie rubriek "Moeilijke woorden").

 

 

De capaciteiten voor het schooljaar 2018-2019 in het basisonderwijs Lier
Naam van de school Adres v/d vestigingspl. Gem
2016 2015 2014 2013 2012 lrj 1 lrj 2 lrj 3 lrj 4 lrj 5 lrj 6
GO! BS Het Molentje Lier Eeuwfeestlaan 190 LIER 11/19 13/25 44 44 0 15/29 44 44 44 44 44
GO! BS Stadspark Lier A. Vanderpoortenln 35 LIER 9/18 9/17 25 25 0 9/16 25 25 25 25 25
GO! BS Dagpauwoog Dorpsstraat 63 KONINGSH.  4/13  4/13 17 17  0 4/13 17 17 17 17 17
Vrije KS Sint-Ursula Klim Op Mechelsestraat   25 LIER  20/36 20/38 58 54 5 x x x x x x
Vrije LS Sint-Ursula Klim Op Mechelsestraat 25 LIER x x x x  x 20/37 60 60 60 60 60
Vrije BS Heilige Familie Kesselsesteenweg   1 LIER 09/16 11/19 25 25  1 14/26 40 40 40 25 25
Vrije BS Heilige Familie Kriekenstraat 14 LIER 4/6 4/6 10 10  1 x x x x x x
Vrije BS Sint-Ursula-Lisp Frankenweg   6 LIER  10/18 10/18 29 28 0 12/22 34 24 24 24 24
Vrije BS Sint-Ursula - Pullaar Rode-Kruislaan 1 LIER 9/16 9/16 25 25 5 9/16 25 25 25 25 25
Vrije BS Het Spoor Spoorweglei   6 LIER 13/23 13/23 36 35 1 17/31 48 48 48 48 48
VrijeBS Heilig Hart Schoolstraat 10 KONINGSH. 7/21 8/24 28 28 0 7/19 26 26 26 16 26
Steinerschool Lier Sterrendaalders Mallekotstraat   43 LIER 8/16 8/16 24 23 10  8/16 24 24 24  24 24
Vrije BS Sint-Gummaruscollege Lisperstraat 112 LIER 23/43 24/45 69 69  0 23/44 67 67 67 67 67
                           
De vrije plaatsen voor het schooljaar 2018-2019 in het basisonderwijs Lier
Naam van de school Adres v/d vestigingspl. Gem
2016 2015 2014 2013  2012 lrj 1 lrj 2 lrj 3 lrj 4 lrj 5 lrj 6
GO! BS Het Molentje Lier Eeuwfeestlaan 190 LIER  14 7 6 7 0 9 3 10 0 6 4
GO!  BS Stadspark Lier A. Vanderpoortenln 35 LIER  3 0 0 0 0 3 0 4 2 4 2
GO! BS Dagpauwoog Dorpsstraat 63 KONINGSH. 13 1 5 4 0 2 0 0  0 1 0

Vrije KS Sint-Ursula Klim Op

Mechelsestraat   25 LIER 7 8 1 6 1 x x x x x x
Vrije LS Sint-Ursula Klim Op Mechelsestraat 25 LIER x x x x x  0 0 4
0 0 0
Vrije BS Heilige Familie Kesselsesteenweg   1 LIER  8 0 3 2 0 13 7 12 7 0 0
Vrije BS Heilige  Familie
Kriekenstraat 14 LIER  7 3 5 3 1 x x x x x x
Vrije BS Sint-Ursula-Lisp Frankenweg   6 LIER  14 2 0 3 0 5 7 5 6 2 4
Vrije BS Sint-Ursula   - Pullaar Rode-Kruislaan 1 LIER 25 15 1 9   5 1 7 7 7 21
Vrije BS Het Spoor Spoorweglei   6 LIER  16 12 0 6 0 17 18 20 8 6 12
Vrije BS Heilig Hart Schoolstraat 10 KONINGSH.  8 5 3 6 0 4 5 3 1 10  3
Steinerschool Lier Sterrendaalders
Mallekotstraat   43 LIER  1 0  0  0 0 0 0 0 0 0 1
Vrije BS St. Gummaruscollege Lisperstraat 112 LIER 0 13  0 0 0 8  0 0 0 7 0
Update: 13/09/2018