kidslier

1. Capaciteit

Het maximum aantal kinderen dat een school haalbaar vindt.

Dit hangt samen met:

  • pedagogisch comfort (hoeveel kinderen per klas is ideaal om te leren)
  • fysieke capaciteit (hoeveel kinderen kunnen er in de klas/school)
  • of een combinatie van deze twee 

2. Sociale mix

De ideale klas/school is een weerspiegeling van de bevolking van de stad of gemeente.

3. Contingent

Sluit nauw aan bij de sociale mix.

Voor iedere school zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een aantal plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

Ook hier een rekensommetje van percentage naar aantal beschikbare plaatsen.

Eerst worden de leerlingen die al op school zijn in kaart gebracht.

We noemen dit zittende leerlingen.

Hun aantal wordt afgetrokken van het totaal aantal beschikbare plaatsen.

Het resultaat geeft het aantal vrije plaatsen weer.

Voor alle kleuterjaren en voor het eerste leerjaar zijn ze onderverdeeld in 2 groepen.

Men noemt deze groepen contingenten.

4. Indicator-/niet-indicatorleerling

Vanuit de overheid werden een aantal leerlingenkenmerken opgesomd.

Men noemt deze indicatoren.

Kinderen die voldoen aan 1 van deze indicatoren zijn indicatorleerlingen.

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn niet-indicator leerlingen.

De indicatoren zijn :

  • kinderen uit gezinnen die recht hebben op een schooltoeslag via het Groeipakket
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.